Partnerzy Finansowi
Pośrednicy
 
  Użytkownik
 
  Hasło
 
   
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie podjęło w dniu 1 grudnia 201...

 
   
 
   1  2  3  4 
   
 
 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie podjęło w dniu 1 grudnia 2010 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki poprzez jej likwidację. Zgodę na dobrowolną likwidację Towarzystwa, zgodnie z trybem określonym w art.192 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, pod  nadzorem której przebiegać będzie całe postępowanie likwidacyjne.
 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 191 powoływanej ustawy, w przypadku otwarcia likwidacji zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia, umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się, jak również sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane, co oznacza, że od dnia 1  grudnia  UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  nie będzie przystępowało Ubezpieczonych oraz zawierało umów indywidualnej kontynuacji.